I G . D A R A F O C U S

ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์

ไอจี ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์

ไอจี ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์

@gypsykeerati | gypsykeerati 1

โพสเมื่อ Jul 12, 2018 12:18:13

💛 @gypmom 💛🍍😆✌🏼 #matchingcouple #again cr. @gypdad 🌞🌈🌈

คลิกดู รูปภาพ ไอจี ขนาดใหญ่

ไอจี ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์

@gypsykeerati | gypsykeerati 1

โพสเมื่อ Jul 12, 2018 11:58:39

ฮัน นี มูนนน แอนด์ ทราเวล~ 💛💛🌈. #รู้สึกเกินๆ 🙄🤟🏼

คลิกดู รูปภาพ ไอจี ขนาดใหญ่

ไอจี ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์

@gypsykeerati | gypsykeerati 1

โพสเมื่อ Jul 11, 2018 11:10:13

Tropical much , 🍃🍃🌺

คลิกดู รูปภาพ ไอจี ขนาดใหญ่

ไอจี ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์

@gypsykeerati | gypsykeerati 1

โพสเมื่อ Jul 11, 2018 10:43:25

🧡🧡. @gypmom 🌺🍃🌈

คลิกดู รูปภาพ ไอจี ขนาดใหญ่

ไอจี ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์

@gypsykeerati | gypsykeerati 1

โพสเมื่อ Jul 11, 2018 10:38:51

Daddy & his favorite , favorite shirt 🌺🌺🌈🍃 @gypdad 🦖❤️

คลิกดู รูปภาพ ไอจี ขนาดใหญ่

ไอจี ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์

@gypsykeerati | gypsykeerati 2

โพสเมื่อ Jul 1, 2018 12:22:45

❤️. #coffeemakesmehappy

คลิกดู รูปภาพ ไอจี ขนาดใหญ่